AKADEMİK ÇALIŞMALAR KOMİSYONU
Dr. Fuat İNCE
Akademik Çalışmalar Komisyonu