AKADEMİK DANIŞMA KURULU
Dr. Fuat İNCE
Akademik Danışma Kurulu Üyesi