Bir Yorum

 1. şerafettin turgay

  Sayın yetkili ; Kamu Yararına Çalışan Dernekler kapsamında kurulan TEMAD’ ın tüzüğünde ve ilgili kanunlarda Şube Başkanlarına “İl Başkanlığı veya İlçe Başkanlığı ” tanım ve yetkisi verilmemesine rağmen gerek Genel Merkez web sayfanızda ,gerekse şubelerinizin sosyal medya yazışmaları ve dernek tabelalarında “İl Başkanlığı ” / “İlçe Başkanlığı sıfatları kullanılarak kamuoyu yanıltılmaktadır. Birer “Şube Başkanlığı ” olan dernek tabelalarınızda ve web sayfalarınızda gerekli düzeltmelerin yapılarak ,mevcut yanlışlığın giderilmesini rica ederim . Şerafettin Turgay

  (İlgili Bilgi ) ; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 94. Maddesi “Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. hükmü amirdir.
  Bu bağlamda ilgili Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere Dernekler; Temsilcilik, Şube ve Platform oluşturmak suretiyle alt teşkilatlanma yapabildiğinden “Bölge Başkanlığı, İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı vb…” adlar altında teşkilatlanmalarının Kanunen mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
  Bilgilerinizi rica ederiz.
  Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

  Yanıt

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TEMAD Genel Başkanlık Kültür Mh. Cemre Sk. No: 12 Kat: 4 ve 5 Kolej-Ankara 
Tel: 0 312 433 33 93 Fax: 0 312 433 33 92 E-posta: temad@temad.org
TEMAD | Tüm Hakları Saklıdır ©