8 Yorumlar

 1. Yunus

  Alınan kararlara baktığımda uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen, bugüne kadar netice alınmamış olması sürekli değişen siyası arena da zor görünüyor kanaatindeyim.
  Bugün ki ekonomik kıriz de de tazminata sıcak bakacak kimse olacağını tahmin edemiyorum.
  Yazdıklarımı okuyunca umutsuzluğa kapılmayın, “ Umut fakirin ekmeği “ .Türkiye de yaşayan çoğunlukta ki fakiri mutlu etmek için teselli bir sözdür. İyi günler dilerim.

  Yanıt
 2. Çetin DENİZALP

  Başta Sn. Başkan Hamza DÜRGEN’i ve Yönetim Kurulunu kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şube Başkanlarıyla birlikte yapmış olduğunuz toplantınızı da gayet olumlu buluyorum. TEMAD’ın Son dönemlerinde belki de bir ilktir böylesine bir mutaabakat.

  Saygıdeğer Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına ivme kazandırarak bir an önce Temsil Ettikleri Zümremizin kangrene dönüşen sorunlarına çare bulmaları en büyük beklentimizdir. Çünkü bizler artık şarkı dinlemek değil, şarkılar söylemek istiyoruz !..

  Yanıt
 3. cemal

  Saygılarımı sunuyorum değerli büyüklerimize.. Başarı tazminatı için neden 18000 puan değilde 6000 puan istiyoruz? Maaşlara katkısı 300 TL civarı sanırım.. Bu rakam için mi mücadele ediyoruz? saygılar..

  Yanıt
 4. Osman

  Görüş ve öneriler güzel Seçim üzeri kabul ederler sanirim

  Yanıt
 5. Mete Bilget

  Çalışmalarınızı takdiren takip ettiğimi belirtmek istiyorum,umarım aldığınız kararlar en kısa sürede gerçekleşir.

  Yanıt
 6. Murtaza Erden

  Sayın Başkanım değerli yönetim kurulu üyeleri hepiniz i önce saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Lise mezunu olarak gözüken emekli Astsubay’ların yüksek okul mezunu olarak intibaklarının ( denklik ) yapılması konusu gündeme alındımı,alınmadıysa gündeme alınması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim.

  Yanıt
 7. Fahrettin BAĞRI

  AKLINIZDA BULUNSUN,MEVCUT DURUMDA MÜMKÜN DEĞİL

  Zaman zaman sosyal medya sayfalarında gündeme gelen ve yakın bir zamanda da gündemi meşgul edeceğini düşündüğüm ”Kalkınmada Birinci Öncelikli İllerde Görev Yapanlara İki Yıla 1 Kademe” konusu hakkında şu önemli bilgiler aklınızda bulunsun.

  657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;
  ***Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması gerekir***

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
  Madde 64 –(Değişik: 13/2/20116111/100 md.)

  657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde, yer değiştirme suretiyle atanma uygulamaları kapsamında belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürelerin her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verileceği hükme bağlanmıştır.

  Ayıca, konuya ilişkin 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

  Bu düzenlemelere göre, memur;

  -İlgili kurum yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması gerekiyor.

  AYNI YERDE ÇALIŞAN HER MEMUR İLAVE KADEME İLERLEMESİ YAPAMIYOR

  Aynı yerde görev yapmalarına rağmen, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmadıkları gerekçesiyle, bazı memurlara ilave kademe ilerlemesi yapma (2 yılda bir derece yükselmesi yapma) imkanı tanınmamaktadır.

  Zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan memurlar, aday memurlar, istisnai memurlar, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan memurlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlar kalkınmada 1. derece öncelikli yörelerde görev yaptıklarında, bu statüdeki hizmet sürelerinden dolayı ilave kademe ilerlenmesi alamamaktadırlar.

  S O N U Ç: Bu uygulama sadece 657’ye tabi memurlara yapılırken onların da sadece yukarıda sayılan Kanun Maddeleri ve Yönetmelik hükümlerini taşıyanlar bu haktan yararlanabiliyor.
  Bu uygulamanın TSK personeline de gerçekleştirilebilmesi için mevcut Kanun Maddeleri ve Yönetmeliklerde gerekli düzenleme ve değişiklikliklerin yapılması gerekir. Bu yasal düzenlemeler yapılmadan bu uygulamadan yararlanmak MÜMKÜN DEĞİLDİR.

  926 Saylı TSK PERSONEL KANUNU’NDAN İLGİLİ MADDELER:
  II – Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:
  Madde 118 – Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
  a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
  b) Sağlık durumu,
  c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
  d) İstekli bulunduğu yerler.
  III – Yönetmelik:
  Madde 119 – Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.
  Sağlıklar dilerim…

  Fahrettin BAĞRI
  (E) Maliye Asssubayı

  Yanıt

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TEMAD Genel Merkez Kültür Mh. Cemre Sk. N:12 Kat:4 ve 5 Kolej-ANKARA Tel:0 312 433 33 93 Fax:0 312 433 33 92 E-posta:temad@temad.org
Copyright © 2011 TEMAD. Tüm Hakları Saklıdır .